Verejné obstarávanie

 • Výzva na predloženie ponuky (predĺženie lehoty) – 25.01.2022 (stiahnuť, PDF)

  • príloha A – Čestné vyhlásenie (stiahnuť, DOCX)
  • príloha č.1 – Obsah ponuky (stiahnuť, DOCX)
  • príloha č.2 – Rozpočet ponuky (stiahnuť, XLSX)
  • príloha č.3 – Kúpna zmluva (stiahnuť, PDF)
  • príloha č.4 – Záznam z prieskumu trhu (stiahnuť, PDF)
 • Výzva na predloženie ponuky – 30.11.2021 (stiahnuť, PDF)

  • príloha A – Čestné vyhlásenie (stiahnuť, DOCX)
  • príloha č.1 – Obsah ponuky (stiahnuť, DOCX)
  • príloha č.2 – Rozpočet ponuky (stiahnuť, XLSX)
  • príloha č.3 – Kúpna zmluva – návrh (stiahnuť, DOCX)