Verejné obstarávanie

  • Výzva na predloženie ponuky (stiahnuť, PDF)

    • príloha A – Čestné vyhlásenie (stiahnuť, DOCX)
    • príloha č.1 – Obsah ponuky (stiahnuť, DOCX)
    • príloha č.2 – Rozpočet ponuky (stiahnuť, XLSX)
    • príloha č.3 – Kúpna zmluva – návrh (stiahnuť, DOCX)